Małżeńskie pary często spotykają się z jednakowymi trudnościami, gdy wspólne życie już nie sprawia radości, gdy nie ma porozumienia, a więc chcesz, aby cię usłyszeli i zrozumieli. Ciągłe wyjaśnienia, kto ma rację, a kto jest winny, i walka o władzę, niszcząca wszelkie ciepło domowego ogniska.

Proponuję wziąć udział w warsztacie „O małżeństwie z uśmiechem i na serio”. Zapoznać się z uniwersalnymi zasadami, na których buduje i utrzymuje się małżeństwo.

Na moim warsztacie mówimy o:
– Na jakich zasadach trzeba budować małżeństwo i zdrowe relacje między małżonkami.
– Jak powinna wyglądać hierarchia zgodnie z prawami natury, by mężczyzna pozostał mężczyzną, a kobieta kobietą.
– Dlaczego w dzisiejszym świecie rola mężczyzny zredukowana do minimum – zarabiania pieniędzy i do jakich konsekwencji to prowadzi.
– Co ważniejsze dla szczęścia małżeństwa – miłość czy obowiązek.
– Na czym polega główne przeznaczenie rodziny.

Program warsztatu:
1. Rzeczywisty stan współczesnej rodziny.
2. Istotą relacji między mężczyzną i kobietą.
3. Cechy męskiej i kobiecej natury.
4. Wychowanie dzieci w świetle prawdziwych wartości.
5. Zalecenia dotyczące budowania szczęśliwej rodziny.
DLA KOGO?
Edukacyjny warsztat dla tych, którzy SĄ GOTOWI PRACOWAĆ NAD STWORZENIEM SZCZĘŚLIWYCH RELACJI LUB DĄŻYĆ DO ZDROWYCH RELACJI MAŁŻEŃSKICH.
Na szkoleniu nie mówimy o manipulowaniu drugiej osoby, tylko o wzajemnym szanowaniu, zrozumieniu i respektowaniu małżonków. Tylko prawdziwe przeznaczenie mężczyźni, kobiety i małżeństwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
yurij.romaniuk@gmail.com
 +48577475612